Ylivoimaiset ominaisuudet

Alfonsia kutsutaan seuraavan sukupolven oppimisympäristöksi – eikä syyttä. Alfonsin ominaisuudet kattavat kaikki mahdolliset opetustilanteet. Alfons on kehitetty yhdessä Suomen johtavien pedagogien kanssa.

alfons-mockup-home

Alfons ominaisuudet – 01

Helppo käyttöönotto ja kirjautuminen

Alfonsiin rekisteröityminen onnistuu omalla sähköpostiosoitteella tai olemassa olevilla SSO-tunnuksillasi. Rekisteröitymisen jälkeen pääset kirjautumaan sisään Alfons-oppimisympäristöön. Tämän jälkeen luodaan omat ryhmät, lisätään ryhmälle opetusmateriaalit ja tehtävät, jonka jälkeen oppiminen voi alkaa.

Alfons ominaisuudet – 02

Kurssien hallinnointi

Opettaminen alkaa kurssien luomisella. Kurssiin lisätään omat oppimateriaalit ja tehtävät. Voit myös hyödyntää ulkopuolisia oppimateriaaleja ja käyttää Alfonsia opetuksen työkaluna. Opiskelijat kutsutaan kurssille kurssikohtaisen liittymiskoodin avulla. Kursseja voi kopioida useammalle ryhmälle, jolloin hyvän opetussisällön toistuva hyödyntäminen säästää opettajan aikaa.

Alfons ominaisuudet – 03

Opetusmateriaalien luonti ja muokkaus

Alfons-oppimisympäristön tärkein ominaisuus on erittäin helppokäyttöinen sisältöeditori, jonka avulla omien opetusmateriaalien tuottaminen on nopeaa. Et enää tarvitse ulkopuolisia ohjelmistoja opetusmateriaalien tekemiseen. Opetusmateriaalit voivat koostua teksti-, kuva- ja videosisällöistä sekä niihin liittyvistä tehtävistä.

Alfonsin ominaisuus – 04

Tehtävien luonti ja tarkistaminen

Alfonsissa on runsas määrä erilaisia tehtävätyyppejä, joiden avulla pedagogisesti monipuolinen opetus on mahdollista toteuttaa. Oppijalle tehtäviin vastaaminen on mieluisaa ja opettavaista. Osa tehtävistä voidaan jättää Alfons-oppimisympäristön automaattiseen tarkistukseen. Opettaja voi hyödyntää myös Alfonsin kehittyneitä tarkistus- ja kommentointi-työkaluja.

Alfons ominaisuudet – 05

Kokeiden luonti ja arviointi

Alfons-koeosion avulla kokeiden järjestäminen omille ryhmille on joustavaa. Anna kokeelle nimi, määritä ryhmä ja ajankohta sekä lisää kokeeseen tehtävät tehtäväpankista. Voit käyttää myös automaattista tehtävävalitsinta, joka tulee apuun, kun sinulla on kiire. Valmiin kokeen voi kopioida ja osoittaa uusille ryhmille. Arvioinnin voi kokeissa toteuttaa numeerisesti ja sanallisesti tehtävä- ja koekohtaisesti.

Alfons ominaisuudet – 06

Oppimisanalytiikka

Alfons-oppimisympäristössä opettajalla on käytettävissään laajat analytiikka-työkalut. Opettaja voi seurata ryhmän edistymistä selkeästä analytiikkanäkymästä. Poikkeukset ryhmän sisällä on helppo havainnoida ja puuttua niihin ajoissa. Alfonsin kehittyneiden analytiikka-työkalujen avulla voit varmistaa, että koko ryhmän taitotaso kehittyy tasavertaisesti.

Alfons ominaisuudet – 07

Tukimateriaalien hyödyntäminen

Alfons-oppimisympäristö mahdollistaa teoria- ja tehtäväsisältöjen lisäksi erilaisten tukimateriaalien hyödyntämisen. Materiaalia on helppo jakaa ja se voi olla missä muodossa tahansa. Voit tarjota julkaisuvapaata opetussisältöä ryhmillesi ja sisällyttää sen osaksi opetustasi.

Alfons ominaisuudet – 08

Kommunikaatio ja viestintä

Alfons-oppimisympäristössä voi kommunikoida opettajan ja oppijoiden välillä usealla eri tavalla. Opettaja voi lähettää tiedotteita koko ryhmälle tai yksittäisille opiskelijoille. Voit keskustella ja auttaa yksittäistä opiskelijaa tehtäväkohtaisessa chatissa. Käyttäjä saa tiedon uusista viesteistä aina kirjautuessa sisään Alfonsiin.