Vi presenterar

Baserat på Alfons Educations ekosystem för lärandehantering har vi implementerat mycket anpassade versioner för utbildningsändamål. Det finska språk lärplattform ÄLY och matematiken LMS Maol2 används flitigt i undervisningen i Finland.

Äly

ÄLY är en lärplattform för finska språk- och litteraturstudier. Gymnasierna har använt ÄLY för övningsprover och träning inför studentexamen sedan 2018. ÄLY lanseras som lärplattform för modersmål och litteratur i hela gymnasiet 01-08-2021. 

Läs mer om Äly

MAOL2

MAOL2 är en lättanvänd matematisk lärplattform för finskspråkiga grundskolan och gymnasiet. MAOL2:s funktioner är utformad för att möta behoven i matematikundervisningen. Lärare i matematik (MAOL ry) har varit med om att planera och utveckla plattformen. MAOL2 stöder läroplanens målsättning och möjliggör mångsidiga studie- och bedömningsmetoder.

Läs mer om Maol2