Vår mission

Alfons Educations mission är att skapa bättre förutsättningar för lärande med hjälp av världens bästa digitala inlärningsmiljö. Vi vill främja dialogen mellan lärare och teknik. Vi vill erbjuda eleverna bästa möjliga digitala verktyg för att göra lärandet effektivt och ge en kontinuerlig utbildningsmiljö. Vår tanke är att alla elever ska vara inkluderade i lärmiljön och ge likvärdiga möjligheter för inlärning och teknikanvändning. Vi har en fortlöpande dialog med lärare och pedagoger för att ge mer omfattande mervärde till undervisningen. Läs mer om vad Alfons erbjuder lärare och studerande >