Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät käytännöt

Näitä käytäntöjä sovelletaan Alfons Education Oy:n (“Alfons” tai “me”) Alfons-oppimisympäristöpalvelun (”Palvelu”) tarjoamisen yhteydessä käsiteltäviin henkilötietoihin.

Tässä Tietosuojaselosteessa ”Käyttäjä” viittaa Palvelua käyttäjätilinsä kautta käyttävään henkilöön.

Voimme päivittää käytäntöjämme, mikäli se on tietojen käsittelyn muutosten tai muun syyn vuoksi tarpeellista. Emme tee olennaisia muutoksia käytäntöihimme tai rajoita rekisteröityjen oikeuksia ilman erillistä ennakkoilmoitusta tai Rekisterinpitäjän tekemiä päätöksiä.